artykuł nr 1

Adres i telefony:

 Adres: 

38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21


 

Strona internetowa: 

www.pwsz-sanok.edu.pl


Telefony:

Biuro Rektora (Rektor, Prorektorzy): 13 46 55 950, fax: 13 46 55 959

Kanclerz13 46 55 962

Kwestor13 46 55 958
Kwestura13 46 55 957

Dział Toku Studiów
studia stacjonarne: 13 46 55 954

studia niestacjonarne: 13 46 55 967
Kierownik 
Działu Toku Studiów: 13 46 55 956

Dział Kadr: 13 46 55 966

Dział Organizacyjny13 46 55 968

Biblioteka: 13 46 55 941


Instytut Medyczny: 13 46 55 960


Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej13 46 55 944


Instytut Techniczny13 46 55 983 (Sanok, ul. Reymonta 6, budynek "C")


Instytut Społeczno-Artystyczny13 46 55 943


 

Zakład Języka i Kultury13 46 55 965

Zakład Edukacji Muzycznej13 46 55 974

Zakład Pedagogiki: 13 46 55 976

Zakład Ekonomii: 13 46 55 964

Zakład Pracy Socjalnej:  13 46 55 973

Zakład Leśnictwa/Zakład Rolnictwa:  13 46 55 963

 

Studium Języków Obcych:  13 46 55 946

 

Praktyki Studenckie: 13 46 55 947


Kancelaria Tajna / Pełn. ds. Informacji Niejawnych: 13 46 55 972