artykuł nr 1

Adres i telefony:

 Adres: 

38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21

 

 

Strona internetowa: 

www.up-sanok.edu.pl

 

Telefony:

Biuro Rektora (Rektor, Prorektor): 13 46 55 950, fax: 13 46 55 959

Kanclerz13 46 55 962

Kwestor13 46 55 958
Kwestura13 46 55 957

Dział Toku Studiów
studia stacjonarne: 13 46 55 954

studia niestacjonarne: 13 46 55 967
Kierownik 
Działu Toku Studiów: 13 46 55 956

Dział Kadr: 13 46 55 966

Dział Organizacyjny13 46 55 968

Biblioteka: 13 46 55 941

Praktyki Studenckie: 13 46 55 947

Kancelaria Tajna / Pełn. ds. Informacji Niejawnych: 13 46 55 972

Główny specjalista ds. informatyki: 134655971

 

Instytut Medyczny: 13 46 55 960

- Zakład Pielęgniarstwa: 134655974

- Zakład Ratownictwa Medycznego: 134655938

 

Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej13 46 55 944

Zakład Leśnictwa/Zakład Rolnictwa:  13 46 55 963

 

Instytut Techniczny13 46 55 983 (Sanok, ul. Reymonta 6, budynek "C")

 

Instytut Społeczno-Artystyczny13 46 55 943

- Zakład Pedagogiki: 13 46 55 976

- Zakład Ekonomii: 13 46 55 964

- Zakład Pracy Socjalnej:  13 46 55 973

 

Studium Języków Obcych:  13 46 55 946