artykuł nr 1

Statut

STATUT Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku po zmianach 25 listopada 2021 r. r.