artykuł nr 1

Statut

STATUT Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku z 9 września 2019 r.