artykuł nr 1

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

Załączniki:
Zarządzenie Rektora PWSZ 142.097 KB