artykuł nr 1

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego obiektu w ramach zadania pn. Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ulicy Mickiewicza 21) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji

artykuł nr 2

Dostawa sprzętu komputerowego dla PWSZ w Sanoku

artykuł nr 3

Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, prowadzonych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- II TURA

artykuł nr 4

Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, prowadzonych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- II TURA

artykuł nr 5

Plan zamówień publicznych - rok 2017

Załączniki:
Plan zamówień 453.424 KB
artykuł nr 6

Wdrożenie multiportalowego systemu e-usług PWSZ w Sanoku

artykuł nr 7

Dostawa sprzętu komputerowego dla PWSZ w Sanoku

artykuł nr 8

Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, prowadzonych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:
Ogłoszenie o rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk 416.737 KB
Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym (Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 31/16, Rektora PWSZ w Sanoku z dnia 22 grudnia 2016) 729.823 KB
Regulamin pilotażowych praktyk zawodowych - regulacje dla wszystkich kierunków 819.963 KB
Regulamin i instrukcje pilotażowych praktyk zawodowych w projekcie: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych (z komentarzami i przykładami) - wytyczne MNiSW Edytuj 1.501 MB
Regulamin pilotażowych praktyk zawodowych - na kierunku: Ratownictwo medyczne 251.390 KB
Regulamin pilotażowych praktyk zawodowych - na kierunku: Pedagogika 349.496 KB
Regulamin pilotażowych praktyk zawodowych - na kierunku: Praca socjalna 265.234 KB
Regulamin pilotażowych praktyk zawodowych - na kierunku: NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA 251.391 KB
Regulamin pilotażowych praktyk zawodowych - na kierunku: Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych 267.244 KB
Regulamin pilotażowych praktyk zawodowych - na kierunku:EKONOMIA 267.973 KB
Regulamin pilotażowych praktyk zawodowych - na kierunku:edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 270.051 KB
Regulamin pilotażowych praktyk zawodowych - na kierunku:MiBM 263.599 KB
Załączniki do w/w regulaminów 421.764 KB
Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Załącznik nr 1 do Regulaminie wyboru opiekunów ) - wersja edytowalna 77.163 KB
Wykaz zakwalifikowanych opiekunów 660.932 KB
artykuł nr 9

Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, prowadzonych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:
Ogłoszenie o rekrutacji instytucji (zakładów pracy) 459.927 KB
Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku? (Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 31/16 Rektora PWSZ w Sanoku z dnia 22 grudnia 2016) 621.292 KB
Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Załącznik nr 1 do Regulaminie wyboru instytucji ) - wersja edytowalna 105.500 KB
Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Załącznik nr 1 do Regulaminie wyboru instytucji ) 609.229 KB
Regulamin pilotażowych praktyk zawodowych - regulacje dla wszystkich kierunków 819.963 KB
Regulamin pilotażowych praktyk zawodowych - na kierunku: Ratownictwo medyczne 251.390 KB
Regulamin pilotażowych praktyk zawodowych - na kierunku: Pedagogika 349.496 KB
Regulamin pilotażowych praktyk zawodowych - na kierunku: Praca socjalna 265.234 KB
Regulamin pilotażowych praktyk zawodowych - na kierunku: NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA 251.391 KB
Regulamin pilotażowych praktyk zawodowych - na kierunku:Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych 267.244 KB
Regulamin pilotażowych praktyk zawodowych - na kierunku:EKONOMIA 267.973 KB
Regulamin pilotażowych praktyk zawodowych - na kierunku:edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 270.051 KB
Regulamin i instrukcje pilotażowych praktyk zawodowych w projekcie: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych (z komentarzami i przykładami) - wytyczne MNiSW 1.501 MB
Załączniki do w/w regulaminów 421.764 KB
Wyniki rekrutacji pracodawców 459.830 KB