artykuł nr 1

Dostawa energii cieplnej do Centrum Sportowo Dydaktycznego przy ulicy Mickiewicza 21

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie 123.120 KB
artykuł nr 2

Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, prowadzonych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

artykuł nr 3

Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, prowadzonych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” - V nabór, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku będą uczestniczyć w programie 6-miesiecznych praktyk zawodowych

artykuł nr 4

Dostawa spektrometru (ICP-OES)

artykuł nr 5

Plan zamówień na 2018 rok

Załączniki:
Plan zamówień 74.006 KB