artykuł nr 1

Zakup nowych modułów (rozszerzenie) systemu eOrdo o moduł eAnkiet w ramach realizacji Projektu „Kompetencja - Rozwój - Samorealizacja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu853.755 KB
Informacja o wyborze oferty369.594 KB