artykuł nr 1

Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ulicy Mickiewicza 21) 1de2d28b-8197-457f-893e-f0b26a080b01

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu159.907 KB
SIWZ z załącznikami4.491 MB
Identyfikator postępowania11.322 KB
Klucz publiczny700.000 B
Decyzje administracyjne i opinie organów1.434 MB
Skan projektów - pozwolenie na budowę - 19.110 MB
Skan projektów - pozwolenie na budowę - 26.899 MB
Skan projektów - pozwolenie na budowę - 36.593 MB
Projekt Budowlany do pozwolenia - architektura 8.301 MB
Projekt Budowlany do pozwolenia - konstrukcja2.416 MB
Projekt Budowlany do pozwolenia - instalacje elektryczne3.269 MB
Projekt Budowlany do pozwolenia - drogi6.262 MB
Projekt Budowlany do pozwolenia i wykonawczy - zieleń2.942 MB
Projekt Budowlany do pozwolenia - sanitarny 18.302 MB
Projekt Budowlany do pozwolenia - sanitarny 29.526 MB
Projekt Budowlany do pozwolenia - sanitarny 39.594 MB
Projekt Budowlany do pozwolenia - sanitarny 49.143 MB
Projekt Budowlany do pozwolenia - sanitarny 59.708 MB
Projekt Budowlany do pozwolenia - sanitarny 68.112 MB
Projekt Wykonawczy - drogi5.686 MB
Projekt Wykonawczy - aranżacje wnętrz 18.614 MB
Projekt Wykonawczy - aranżacje wnętrz 25.316 MB
Projekt Wykonawczy - BMS8.919 MB
Projekt Wykonawczy - SAP,KD,ESSW9.537 MB
Projekt Wykonawczy - teletechnika/AV/Symulacja/Przyłącz teletechniczny9.676 MB
Projekt Wykonawczy - instalacje elektryczne 15.251 MB
Projekt Wykonawczy - instalacje elektryczne 28.733 MB
Projekt Wykonawczy - PZT- ogrodzenie/balustrady5.053 MB
Projekt Wykonawczy - architektura 19.596 MB
Projekt Wykonawczy - architektura 29.245 MB
Projekt Wykonawczy - architektura 39.147 MB
Projekt Wykonawczy - architektura 45.476 MB
Projekt Wykonawczy - konstrukcja 19.513 MB
Projekt Wykonawczy - konstrukcja 28.860 MB
Projekt Wykonawczy - konstrukcja 32.479 MB
Projekt Wykonawczy - Instalacje sanitarne zewnętrzne 4.737 MB
Projekt Wykonawczy - Instalacje sanitarne wewnętrzne 19.470 MB
Projekt Wykonawczy - Instalacje sanitarne wewnętrzne 29.771 MB
Projekt Wykonawczy - Instalacje sanitarne wewnętrzne 39.295 MB
Projekt Wykonawczy - Instalacje sanitarne wewnętrzne 49.933 MB
Projekt Wykonawczy - Instalacje sanitarne wewnętrzne 58.794 MB
Projekt Wykonawczy - Instalacje sanitarne wewnętrzne 67.993 MB
Projekt Wykonawczy - Instalacje sanitarne wewnętrzne 75.275 MB
Przedmiary 1.851 MB
Projekt dostępu do kanalizacji teletechnicznej w Sanok AAC-013 i AAC-011 - 1 8.389 MB
Projekt dostępu do kanalizacji teletechnicznej w Sanok AAC-013 i AAC-011 - 2 6.919 MB
Geotechniczne warunki posadowienia -15.844 MB
Geotechniczne warunki posadowienia - 24.572 MB
Projekt Robót Geologicznych - 17.879 MB
Projekt Robót Geologicznych - 25.787 MB
Dokumentacja geologiczno- inżynierska - 18.742 MB
Dokumentacja geologiczno- inżynierska - 29.231 MB
Dokumentacja geologiczno- inżynierska - 37.455 MB
STWiOR4.149 MB
Projekt architektoniczny wykonawczy - rysunek AW-14625.654 KB
Odpowiedzi na pytania 16_07_19332.739 KB
Modyfikacja SIWZ 16_07_1951.721 KB
Modyfikacja SIWZ 17_07_1955.814 KB
Uaktualniony opis do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych wewnętrznych2.597 MB
Zestawienie materiałów - instalacji sanitarnych wewnętrznych533.876 KB
Dobór urządzeń technicznych - instalacji sanitarnych wewnętrznych 15.660 MB
Dobór urządzeń technicznych - instalacji sanitarnych wewnętrznych 28.156 MB
Dobór urządzeń technicznych - instalacji sanitarnych wewnętrznych 38.274 MB
Odpowiedzi na pytania 23_07_19463.900 KB
Modyfikacja SIWZ 23_07_1977.942 KB
Zestawienie tłumików - instalacji sanitarnych wewnętrznych252.387 KB
Modyfikacja SIWZ - 26_07_1954.545 KB
Projekt Wykonawczy - aranżacje wnętrz 34.647 MB
Schemat pylonu informatycznego - Rysunek Z-03 do projektu zagospodarowania terenu115.797 KB
Modyfikacja SIWZ - 30_07_1964.240 KB
Uaktualnione opisy i schematy - instalacji sanitarnych wewnętrznych4.576 MB
Modyfikacja SIWZ - 31_07_1956.556 KB
Parametry pomp - instalacji sanitarnych wewnętrznych28.000 KB
Uaktualnienie/obliczenia - projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej2.080 MB
Projekt Wykonawczy Konstrukcja - obciążenia na pale i płytę fundamentową 651.760 KB
Odpowiedzi na pytania 02_08_191.713 MB
Zestawienie CO i WOD- KAN - instalacji sanitarnych wewnętrznych1.602 MB
Informacja o zmianie ogłoszenia 71.586 KB
Modyfikacja SIWZ 02_08_19372.529 KB
Opis przedmiotu zamówienie - Ząłącznik nr 1 po uzupełnieniu 2.251 MB
Odpowiedzi na pytania - 08-08-191.162 MB
Zestawienie regulatorów przepływu- uaktualnienie21.738 KB
Odpowiedzi na pytania -14-08-19608.631 KB
Protokół z otwarcia ofert133.463 KB
Informacja o wyborze oferty147.321 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie113.988 KB
Sprostowanie - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie96.110 KB