Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zamówienia poniżej 30000 euro

Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych

Utworzony: 2019-01-15 | Zmodyfikowany: 2019-01-23 14:21

2. Zamówienia poniżej 30000 euro

Zapytanie ofertowe - usługa hotelowa

Utworzony: 2019-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-01-22 09:53

3. Zamówienia poniżej 30000 euro

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu Pielęgniarstwo

Utworzony: 2019-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-01-21 12:28

4. Zamówienia poniżej 30000 euro

Wykonanie druku publikacji studenckiej; Aktualne zagadnienia społeczno-ekonomiczne w...

Utworzony: 2019-01-15 | Zmodyfikowany: 2019-01-18 15:02

5. Zamówienia poniżej 30000 euro

Wykonanie dostawy środków czystości i higieny

Utworzony: 2019-01-09 | Zmodyfikowany: 2019-01-17 09:15

6. Przetargi - rok 2018

Dostawa energii cieplnej do Centrum Sportowo Dydaktycznego przy ulicy Mickiewicza 21

Utworzony: 2018-12-14 | Zmodyfikowany: 2018-12-14 10:17

7. Przetargi - rok 2018

Dostawa spektrometru (ICP-OES)

Utworzony: 2018-10-11 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 12:52

8. Zamówienia poniżej 30000 euro

Zakup miejsca na studiach podyplomowych 3 semestralnych MBA in Public Management dla...

Utworzony: 2018-10-19 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 14:33

9. Przetargi - rok 2018

Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych studentów Państ...

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 11:36

10. Przetargi - rok 2018

Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe...

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 11:31

11. Zamówienia poniżej 30000 euro

Zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł biurowych.

Utworzony: 2018-09-26 | Zmodyfikowany: 2018-10-05 08:42

12. Przetargi - rok 2018

Plan zamówień na 2018 rok

Utworzony: 2018-07-04 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 13:16

13. Zamówienia poniżej 30000 euro

Wykonanie dostawy komputerowych i biurowych materiałów eksploatacyjnych dla PWSZ w S...

Utworzony: 2018-06-28 | Zmodyfikowany: 2018-07-03 12:58

14. Zamówienia poniżej 30000 euro

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu Praca Socjalna

Utworzony: 2018-06-28 | Zmodyfikowany: 2018-07-03 07:20

15. Zamówienia poniżej 30000 euro

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk...

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 14:56

16. Zamówienia poniżej 30000 euro

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu Praca Socjalna

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 14:52

17. Zamówienia poniżej 30000 euro

Wyłonienie specjalistów do realizacji zajęć warsztatowych w zakresie realizacji nagr...

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 12:21

18. Zamówienia poniżej 30000 euro

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu Ekonomia

Utworzony: 2018-06-06 | Zmodyfikowany: 2018-06-08 12:32

19. Zamówienia poniżej 30000 euro

Przeprowadzenie szkoleń w latach 2018 - 2019 zakończonych stosownym certyfikatem i z...

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-06-07 13:34

20. Uchwała Senatu

Uchwała Senatu nr 21/V/18

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 15:13