Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN293175
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ34091
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 34091
   Dane teleadresowe 4832
   Władze Uczelni 3311
     Rektor 2434
     Prorektorzy 2283
     Senat 4344
Akty Prawne
   Statut 3901
   Regulamin studiów 2426
   Regulamin rekrutacji 2397
   Regulamin zarządzania prawami autorskimi 53
   Regulamin świadczeń dla studentów 48
Inne
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 1924
   Oferty pracy 784
     Wyniki konkursów 249
   Zamówienia publiczne 80014
     Przetargi - rok 2019 5611
     Przetargi - rok 2018 4785
     Przetargi - rok 2017 5439
     Zamówienia poniżej 30000 euro 117952
   Ogłoszenia 259
   Raporty samooceny 55
   Instytuty 2958
   Jednostki Ogólnouczelniane 2633
     Biblioteka Główna 1332
   Studia i Studenci 2817
    ›    Samorząd studencki 1444
     Studenci 1588
     Uchwała Senatu 137
   Redakcja Biuletynu 3074