Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN270245
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ31315
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 31315
   Dane teleadresowe 4739
   Władze Uczelni 3202
     Rektor 2340
     Prorektorzy 2189
     Senat 4212
Akty Prawne
   Statut 3803
   Regulamin studiów 2342
   Regulamin rekrutacji 2325
Inne
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 1862
   Oferty pracy 253
     Wyniki konkursów 38
   Zamówienia publiczne 77270
     Przetargi - rok 2019 1034
     Przetargi - rok 2018 3193
     Przetargi - rok 2017 5308
     Zamówienia poniżej 30000 euro 106230
   Ogłoszenia 83
   Instytuty 2868
   Jednostki Ogólnouczelniane 2571
     Biblioteka Główna 1303
   Studia i Studenci 2711
    ›    Samorząd studencki 1397
     Studenci 1546
   Rekrutacja 2990
     Uchwała Senatu 100
   Redakcja Biuletynu 3021