Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN282134
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ32809
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 32809
   Dane teleadresowe 4777
   Władze Uczelni 3257
     Rektor 2386
     Prorektorzy 2220
     Senat 4273
Akty Prawne
   Statut 3853
   Regulamin studiów 2384
   Regulamin rekrutacji 2367
   Regulamin zarządzania prawami autorskimi 31
   Regulamin świadczeń dla studentów 17
Inne
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 1888
   Oferty pracy 545
     Wyniki konkursów 160
   Zamówienia publiczne 78900
     Przetargi - rok 2019 4621
     Przetargi - rok 2018 4094
     Przetargi - rok 2017 5373
     Zamówienia poniżej 30000 euro 112257
   Ogłoszenia 197
   Raporty samooceny 18
   Instytuty 2906
   Jednostki Ogólnouczelniane 2599
     Biblioteka Główna 1315
   Studia i Studenci 2760
    ›    Samorząd studencki 1410
     Studenci 1559
     Uchwała Senatu 114
   Redakcja Biuletynu 3044