Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN250617
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ29481
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 29481
   Dane teleadresowe 4693
   Władze Uczelni 3108
     Rektor 2215
     Prorektorzy 2131
     Senat 4084
Akty Prawne
   Statut 3758
   Regulamin studiów 2287
   Regulamin rekrutacji 2265
Inne
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 1801
   Zamówienia publiczne 75217
     Przetargi - rok 2018 1491
     Przetargi - rok 2017 5147
     Zamówienia poniżej 30000 euro 94845
   Instytuty 2790
   Jednostki Ogólnouczelniane 2518
     Biblioteka Główna 1289
   Studia i Studenci 2634
    ›    Samorząd studencki 1377
     Studenci 1516
   Rekrutacja 2933
     Uchwała Senatu 52
   Redakcja Biuletynu 2985