Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN369346
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ44034
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 44034
   Dane teleadresowe 5715
   Władze Uczelni 3889
     Rektor 2993
     Prorektorzy 2749
     Senat 4878
Akty Prawne
   Statut 4385
   Regulamin studiów 2803
   Regulamin rekrutacji 2755
   Regulamin zarządzania prawami autorskimi 348
   Regulamin świadczeń dla studentów 330
   Wzór dyplomu 21
Inne
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2341
   Oferty pracy 4438
     Wyniki konkursów 1151
   Zamówienia publiczne 87816
     Przetargi - rok 2021 5585
     Przetargi - rok 2020 3731
     Przetargi - rok 2019 7203
     Zamówienia poniżej 130 000 PLN 4961
     Zamówienia poniżej 30000 euro 155062
   Ogłoszenia 1939
   Raporty samooceny 481
   Instytuty 3366
   Strategia rozwoju 116
   Jednostki Ogólnouczelniane 2986
     Biblioteka Główna 1545
   Studia i Studenci 3404
    ›    Samorząd studencki 2616
     Studenci 1770
   Deklaracja dostępności 176
     Uchwała Senatu 272
   Redakcja Biuletynu 3487