Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona Główna55740
   Dane teleadresowe7228
   Władze Uczelni4880
     Rektor3575
     Prorektorzy3300
     Senat5494
Akty Prawne
   Statut5071
   Regulamin studiów3695
   Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej335
   Regulamin rekrutacji3666
   Regulamin zarządzania prawami autorskimi969
   Regulamin świadczeń dla studentów984
   Wzór dyplomu892
Inne
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej2999
   Oferty pracy10461
     Wyniki konkursów3112
   Zamówienia publiczne95470
     Przetargi - rok 20235589
     Przetargi - rok 20228055
     Przetargi - rok 20216843
     Przetargi - rok 20204344
     Przetargi - rok 20197808
     Zamówienia poniżej 130 000 PLN15250
     Zamówienia poniżej 30000 euro171582
   Ogłoszenia8585
   Raporty samooceny1317
   Instytuty3932
   Strategia rozwoju826
   Jednostki Ogólnouczelniane3499
     Biblioteka Główna 1798
   Studia i Studenci4386
    ›    Samorząd studencki 2991
     Studenci2012
     Programy studiów74
    ›    Ekonomia I st. 2023-202499
    ›    Ekonomia II st. 2023-202484
    ›    MiBM I st. 2023-202459
    ›    MiBM II st. 2023-202451
   Deklaracja dostępności1012
     Uchwała Senatu478
   Redakcja Biuletynu4256
Łączna liczba odwiedzin:462801