artykuł nr 1

Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 876.146 KB
Formularz Ofertowy - edytowalny 63.312 KB
Wzór umowy 355.438 KB
artykuł nr 2

Szkolenie - Planowanie ścieżek kariery

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu Pedagogika

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu Praca Socjalna

artykuł nr 5

Przeprowadzenie szkoleń w latach 2018 - 2019 zakończonych stosownym certyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia dla studentów kierunku Ekonomia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

artykuł nr 6

Zakup nowych modułów (rozszerzenie) systemu eOrdo o moduł eAnkiet w ramach realizacji Projektu „Kompetencja - Rozwój - Samorealizacja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 853.755 KB
Informacja o wyborze oferty 369.594 KB
artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu Ekonomia

artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu Pedagogika

artykuł nr 9

Przeprowadzenie szkoleń w latach 2018 - 2019 zakończonych stosownym certyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia dla studentów kierunku Ekonomia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej

artykuł nr 11

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu Nowe Media, Reklama, Kultura Współczesna

artykuł nr 12

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu GwERiL

artykuł nr 13

Wykonanie druku publikacji studenckiej; Aktualne zagadnienia społeczno-ekonomiczne w Polsce

artykuł nr 14

Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych

artykuł nr 15

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu Pielęgniarstwo

artykuł nr 16

Zapytanie ofertowe - usługa hotelowa

artykuł nr 17

Wykonanie dostawy środków czystości i higieny

artykuł nr 18

Zakup miejsca na studiach podyplomowych 3 semestralnych MBA in Public Management dla czterech pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kompetencja - Rozwój - Samorealizacja!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

artykuł nr 19

Zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł biurowych.

artykuł nr 20

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu Praca Socjalna

artykuł nr 21

Wykonanie dostawy komputerowych i biurowych materiałów eksploatacyjnych dla PWSZ w Sanoku

artykuł nr 22

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej

artykuł nr 23

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu Praca Socjalna

artykuł nr 24

Wyłonienie specjalistów do realizacji zajęć warsztatowych w zakresie realizacji nagrań i obsługi sprzętu nagłaśniającego dla studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.01.00-00-K174/16

artykuł nr 25

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu Ekonomia

artykuł nr 26

Przeprowadzenie szkoleń w latach 2018 - 2019 zakończonych stosownym certyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia dla studentów kierunku Ekonomia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - II edycja

artykuł nr 27

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu Pedagogika

artykuł nr 28

Dostawa oprogramowania ESET Endpoint Antivirus PL - wznowienie.

artykuł nr 29

Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia opiekunów zadań praktycznych (przedstawicieli pracodawców) do realizacji zajęć dla studentów kierunku Nowe Media, Reklama, Kultura Współczesna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.01.00-00-K174/16

artykuł nr 30

Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia Specjalistów (przedstawicieli pracodawców) do realizacji zajęć w latach 2017 - 2019 dla studentów kierunku Ekonomia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.01.00-00-K174/16

artykuł nr 31

Przeprowadzenie szkoleń w latach 2018 - 2019 zakończonych stosownym certyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia dla studentów kierunku Ekonomia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - I edycja

artykuł nr 32

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego oraz jego złożenie z wszelkimi niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. „Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków; pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunków; mechanika i budowa maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku” w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ - tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

artykuł nr 33

Wyłonienie specjalistów do realizacji zajęć warsztatowych w zakresie aktywizujących metod pracy w przedszkolu i szkole dla studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.01.00-00-K174/16

artykuł nr 34

Wyłonienie specjalistów do realizacji zajęć warsztatowych wokalno-instrumentalnych dla studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.01.00-00-K174/16

artykuł nr 35

Wyłonienie Specjalistów (przedstawicieli pracodawców) do realizacji zajęć w latach 2017 - 2019 dla studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.01.00-00-K174/16.Temat: Organizacja okolicznościowych imprez w przedszkolu oraz zajęć muzycznych w szkole podstawowej.

artykuł nr 36

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu MiBM - Jasło

artykuł nr 37

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu GwERiL

artykuł nr 38

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu MiBM

artykuł nr 39

Przeprowadzenie szkoleń w latach 2018 - 2019 zakończonych stosownym certyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia dla studentów kierunku Ekonomia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

artykuł nr 40

Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia trenera w zakresie Obsługi Systemu Informatycznego Lasów Państwowych do realizacji zajęć warsztatowych w latach 2018 - 2019 dla studentów kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.01.00-00-K174/16

artykuł nr 41

Przeprowadzenie szkoleń w latach 2018 - 2019 zakończonych stosownym certyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia dla studentów kierunku Ekonomia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

artykuł nr 42

Przeprowadzenie szkoleń w latach 2018 - 2019 zakończonych stosownym certyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia dla studentów kierunku Ekonomia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

artykuł nr 43

Przeprowadzenie szkoleń w latach 2018 - 2019 zakończonych stosownym certyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia dla studentów kierunku Pedagogika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

artykuł nr 44

Przeprowadzenie szkoleń w latach 2018 - 2019 zakończonych stosownymcertyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

artykuł nr 45

Zapytanie ofertowe - usługa wynajmu transportu

Załączniki:
Opis przedmiotu zamówienia 917.820 KB
Informacja o wyborze oferty 362.913 KB
artykuł nr 46

Wyłonienie opiekunów zadań praktycznych (przedstawicieli pracodawców) do realizacji zajęć w latach 2017 - 2019 dla studentów kierunku Nowe Media, Reklama, Kultura WspółczesnaPaństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.01.00-00-K174/16.Temat: Wykonywanie m.in. zleconego projektu medialnego i reklamowego

artykuł nr 47

Wyłonienie opiekunów zadań praktycznych (przedstawicieli pracodawców) do realizacji zajęć w latach 2017 - 2019 dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.01.00-00-K174/16.Temat: Wykonywanie m.in. projektów form wtryskowych

artykuł nr 48

Wyłonienie opiekunów zadań praktycznych (przedstawicieli pracodawców) do realizacji zajęć w latach 2017 - 2019 dla studentów kierunku Pedagogika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.01.00-00-K174/16.Temat: Wykonywanie m.in. projektów animacyjnych dla każdej z grup wiekowych oraz przeprowadzenie samodzielnej animacji .

artykuł nr 49

Wyłonienie Specjalistów (przedstawicieli pracodawców) do realizacji zajęć w latach 2017 - 2019 dla studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.01.00-00-K174/16.Temat: Organizacja imprez muzycznych w domu kultury.

artykuł nr 50

Wyłonienie Specjalistów (przedstawicieli pracodawców) do realizacji zajęć w latach 2017 - 2019 dla studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.01.00-00-K174/16.Temat: Organizacja okolicznościowych imprez w przedszkolu oraz zajęć muzycznych w szkole podstawowej.

artykuł nr 51

Wyłonienie Specjalistów (przedstawicieli pracodawców) do realizacji zajęć w latach 2017 - 2019 dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.01.00-00-K174/16.Temat: Projektowanie i wytwarzanie form do tworzyw sztucznych.

artykuł nr 52

Wyłonienie Specjalistów (przedstawicieli pracodawców) do realizacji zajęć w latach 2017 - 2019 dla studentów kierunku Praca Socjalna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.01.00-00-K174/16.Temat: Studium przypadku pracownika socjalnego.

artykuł nr 53

Wyłonienie Specjalistów (przedstawicieli pracodawców) do realizacji zajęć w latach 2017 - 2019 dla studentów kierunku Ekonomia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.01.00-00-K174/16.Temat: Zarządzanie majątkiem i kontrolingiem.

artykuł nr 54

Wyłonienie Specjalistów (przedstawicieli pracodawców) do realizacji zajęć w latach 2017 - 2019 dla studentów kierunku Ekonomia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.01.00-00-K174/16.Temat: Finanse i podatki w przedsiębiorczości międzynarodowej.

artykuł nr 55

Wyłonienie Specjalistów (przedstawicieli pracodawców) do realizacji zajęć w latach 2017 - 2019 dla studentów kierunku Ekonomia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach realizowanego projektu pt. „Kształcimy zawodowców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer POWR.03.01.00-00-K174/16.Temat: Rozwiązywanie bieżących problemów w zarządzaniu firmą.

artykuł nr 56

Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowych badań pracowników PWSZ w Sanoku

Załączniki:
Zapytanie ofertowe - opis 670.000 KB
Informacja o wyborze oferty 278.929 KB
artykuł nr 57

Dostawa manekina do nauki ALS dla Instytutu Medycznego

artykuł nr 58

Zapytanie ofertowe na dostawę modeli anatomicznych dla Instytutu Medycznego

artykuł nr 59

Zapytanie ofertowe na dostawę schodołazu kroczącego

artykuł nr 60

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzetu komputerowego

artykuł nr 61

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzetu fotograficznego

artykuł nr 62

Dostawa książęk dla Instytutu Medycznego

artykuł nr 63

Zapytania ofertowego na wykonanie tablicy pamiątkowej

Załączniki:
Zaproszenie 367.177 KB
Załącznik nr 2 425.511 KB
Załącznik nr 1 299.539 KB
Edytowalne załączniki 99.500 KB
Odpowiedzi na pytania 597.895 KB
Informacja o wyborze oferty 331.723 KB
Ponowny wybór oferty 332.831 KB
artykuł nr 64

Dostawa mebli do Centrum Sportowo - Dydaktycznego

artykuł nr 65

Dostawa profesjonalnego wyposażenia siłowni

artykuł nr 66

Dostawa respiratora dla Instytutu Medycznego

Załączniki:
Zaproszenie 1.693 MB
Zaproszenie PDF 223.707 KB
Informacja o wyborze oferety 84.748 KB
artykuł nr 67

Dostawa modeli anatomicznych dla Instytutu Medycznego

Załączniki:
Zaproszenie 1.780 MB
Zaproszenie PDF 278.510 KB
Informacja o wyborze oferety 88.892 KB
artykuł nr 68

Wykonanie ulotek i plakatów o realizowanym projekcie przez Uczelnię

Załączniki:
Zapytanie 2.230 MB
Informacja o wyborze oferty 177.368 KB
artykuł nr 69

Ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o realizowanym projekcie przez Uczelnię

artykuł nr 70

ogłoszenie w portalach informacyjnych o realizowanym przez Uczelnię projekcie pn. Doradztwo edukacyjne dla mieszkańców powiatu sanockiego

artykuł nr 71

Przygotowanie do druku oraz dostarczenie wykonanego zamówienia do siedziby Zamawiającego publikacji Zeszyty Naukowe 2013

Załączniki:
Zaproszenie 657.000 KB
Załączniki 106.500 KB
Tekst publikacji PDF 3.502 MB
Informacja o wyborze oferty 93.934 KB
artykuł nr 72

Dostawę sprzętu dla zakładu GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH

artykuł nr 73

Wykonanie dostawy zestawów rejestratorów do pracy leśniczego

artykuł nr 74

Przygotowanie do druku oraz dostarczenie wykonanego zamówienia do siedziby Zamawiającego publikacji - Typy zabójstw kwalifikowanychw polskim prawie karnym materialnymna tle porównawczym

Załączniki:
Zaproszenie 657.500 KB
Załączniki 103.000 KB
Tekst publikacji 4.477 MB
Informacja o wyborze oferty 96.108 KB
artykuł nr 75

Przygotowanie do druku oraz dostarczenie wykonanego zamówienia do siedziby Zamawiającego publikacji - Na pograniczach tom I i II

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 657.500 KB
Załaczniki 107.000 KB
Informacja o wyborze oferty 665.500 KB
artykuł nr 76

Przygotowanie do druku oraz dostarczenie wykonanego zamówienia do siedziby Zamawiającego publikacji ?SELECTED ASPECTS MEDICAL EMERGENCY IN THE CARPATHIAN EUROREGION?

artykuł nr 77

Wykonanie dostawy środków czystości i higieny

Załączniki:
Zaproszenie 293.528 KB
Załączniki 295.672 KB
Formularz cenowy 28.000 KB
Formularz - PDF 227.302 KB
Odpowiedź na pytanie 297.451 KB
Poprawiony formularz cenowy 28.000 KB
Informacja o wyborze oferty 314.633 KB
artykuł nr 78

Zapytania ofertowego na umieszczenie artykułu informującego o realizowanym projekcie przez Uczelnię

Załączniki:
Zapytanie 964.319 KB
Informacja o wyborze oferty 303.409 KB
artykuł nr 79

Zapytania ofertowego na wykonanie tablicy informacyjnej

artykuł nr 80

Zapytania ofertowego na umieszczenie banera reklamującego/informującego o realizowanym projekcie przez Uczelnię

Załączniki:
Zapytanie 2.253 MB
Zapytanie PDF 962.931 KB
Informacja o wyborze oferty 525.610 KB
artykuł nr 81

Zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o realizowanym projekcie przez Uczelnię

Załączniki:
Zapytanie 2.250 MB
Zapytanie PDF 1.019 MB
Informacja o wyborze oferty 573.802 KB