artykuł nr 1

Adres i telefony:

Adres:

38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21

Strona internetowa:

www.up-sanok.edu.pl

Telefony:

Biuro Rektora (Rektor, Prorektor): 13 46 55 950,fax: 13 46 55 959

Kanclerz: 13 46 55 962
Kwestor: 13 46 55 958
Kwestura: 13 46 55 957

Dział Toku Studiów:
studia stacjonarne: 13 46 55 954
studia niestacjonarne: 13 46 55 967

Kierownik Działu Toku Studiów: 13 46 55 956

Dział Kadr: 13 46 55 966

Dział Organizacyjny: 13 46 55 968

Biblioteka: 13 46 55 941

Praktyki Studenckie: 13 46 55 947

Kancelaria Tajna / Pełn. ds. Informacji Niejawnych: 13 46 55 972

Główny specjalista ds. informatyki: 13 46 55 971

Instytut Medyczny: 13 46 55 960

- Zakład Pielęgniarstwa: 13 46 55 974

- Zakład Ratownictwa Medycznego: 13 46 55 938

Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej: 13 46 55 944

- Zakład Leśnictwa/Zakład Rolnictwa: 13 46 55 963

Instytut Techniczny: 13 46 55 983 (Sanok, ul. Reymonta 6, budynek "C")

Instytut Społeczno-Artystyczny: 13 46 55 943

- Zakład Pedagogiki: 13 46 55 976

- Zakład Ekonomii: 13 46 55 964

- Zakład Pracy Socjalnej: 13 46 55 973

Studium Języków Obcych: 13 46 55 946