artykuł nr 1

Informacje ogólne

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 26.05.2021 r.

Data rozpoczęcia wydawania dokumentu: 01.01.2022 r.

Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo

artykuł nr 2

Uchwała nr 13/V/21 Senatu UP w Sanoku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych wydawanych w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku od dnia 12 lipca 2021 r.

artykuł nr 3

­Uchwała nr 22/VI/21 Senatu UP w Sanoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przesunięcia terminu rozpoczęcia wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych zgodnie ze wzorem zatwierdzonych uchwałą nr 13/V/21 Senatu UP w Sanoku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych wydawanych w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku od dnia 12 lipca 2021 r.

artykuł nr 4

Wzory dyplomu

wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia

wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia

wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich

artykuł nr 5

Wzorce dyplomu

wzorzec dyplomu ukończenia studiów I stopnia

wzorzec dyplomu ukończenia studiów II stopnia

wzorzec dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich