artykuł nr 1

Statut

STATUT Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku po zmianach 4 stycznia 2024 r.