artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWO- GASTRONOMICZNEGO